Protectia muncii Hateg

  Prin loc de munca cu pericol mare de accidentare, conform prezentei legi de protectia muncii, se intelege locul de munca ce prezinta un inalt risc de accidentare sau imbolnavire profesionala, care, datorita caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de munca, instalatiilor si utilajelor cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol in exploatare, necesita cunoasterea si respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, a normelor de protectia muncii,  a securitatii muncii, a regulilor de ordine si disciplina a muncii, pentru prevenirea oricaror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecinte grave.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, prin pericol iminent de accidentare se intelege situatia in care se poate produce in orice moment accidentarea sau imbolnavirea profesionala a unuia sau a mai multor salariati prin incalcarea normelor de protectia muncii.

 

  Protectia Muncii Hateg, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.