Protectia muncii Gura Humorului

   Pentru toate persoanele orasului Gura Humorului, judetul Suceava aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti in legea de protectia muncii in vigoare,  angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea in normele de protectia muncii si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate si le transmite inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava..

   Conform prezentei legi de protectia muncii, pentru lucratorii orasului Gura Humorului, judetul Suceava din intreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea in normele de protectia muncii a lucratorilor respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile de protectia muncii si activitatile de prevenire la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

 

   Protectia Muncii Gura Humorului, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.