Protectia muncii Giurgiu

  In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, accidentele cauzate de activitati care incalca normele de protectia muncii si  nu au legatura cu procesul muncii, daca au  loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului si se consemneaza in fisa de protectia muncii

  Accidentul de munca inregistrat in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii de catre persoana juridica si persoana fizica se raporteaza de catre acestea la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca..

 

Protectia Muncii Giurgiu, judetul Giurgiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.