Protectia muncii Galati

Prin prezenta lege de protectia muncii cercetarea accidentelor de munca care se datoreaza incalcarii normelor de protectia muncii, elaborate de Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale, se efectueaza astfel:

- conform fisei de protectia muncii de catre persoana juridica, in cazul accidentului care a produs incapacitate temporara de munca;

- de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratele teritoriale de munca, in cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum si in cazul accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca salariatilor angajati la persoane fizice;

- de catre Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale, in cazul accidentelor de munca colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile echipamentelor de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Galati, judetul Galati sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.