Protectia muncii Focsani

   In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de persoanele imputernicite prin legea de protectia muncii, angajatorul din orasul Focsani, judetul Vrancea la care se inregistreaza accidentul va completa FIAM.

   Angajatorul din orasul Focsani, judetul Vrancea la care se inregistreaza accidentul, anexeaza FIAM la dosarul sau, la procesul-verbal de cercetare, la fisa de protectia muncii si distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea si asiguratorului din orasul Focsani, judetul Vrancea

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, in cazul in care victima unui accident de munca din orasul Focsani, judetul Vrancea a fost propusa pentru pensionare odata cu emiterea deciziei de incadrare intr-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare si la fisa de protectia muncii ce vor fi inainte unitatii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea.

   Angajatorii din orasul Focsani, judetul Vrancea au obligatia, conform normelor de protectia muncii, sa anunte incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca.

   Conform legii de protectia muncii, in cazul in care angajatorul din orasul Focsani, judetul Vrancea si-a incetat activitatea, accidentele suferite de lucratorii acestuia vor fi inregistrate in contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuata de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea.

 

   Protectia Muncii Focsani, judetul Vrancea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.