Protectia muncii Fieni

Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale este insarcinat prin prezenta lege de protectia muncii, sa coordoneze activitatile si normele de protectia muncii si are urmatoarele atributii:

- organizeaza, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, activitatea de pregatire generala in normele de protectia muncii pentru institutiile de invatamant gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maistri, postliceal si superior;

- organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, formarea specialistilor pentru fisa de protectia muncii, prin cursuri postliceale si postuniversitare;

 

Protectia Muncii Fieni, judetul Dambovita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.