Protectia muncii Fetesti

  Prezenta lege de protectia muncii prevede ca asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al normelor de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora;

  Pentru autorizarea normelor de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca, legea de protectia muncii in vigoare prevede ca angajatorul are obligatia sa depuna la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca orasul Fetesti, judetul Ialomita o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut de fisa de protectia muncii.

  Cererea amintita mai sus pentru autorizarea normelor de protectia muncii va fi insotita de urmatoarele acte:

- copii de pe actele de infiintare;

- declaratia pe propria raspundere, din care rezulta ca pentru activitatile declarate pentru respectarea normelor de protectia muncii sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia prezenta de protectia muncii;

 

Protectia Muncii Fetesti, judetul Ialomita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.