Protectia muncii Eforie Sud

Legea de protectia muncii in vigoare stipuleaza urmatoarele:

- persoanele juridice, in conformitate cu fisa de protectia muncii, vor suporta 50% din cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului de protectia muncii individual de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare";

- 50 % din sumele prevazute pentru a asigura normele de protectia muncii in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale vor fi prevazute pentru achizitionarea echipamentului de protectia muncii individual;

 

Protectia Muncii Eforie Sud, judetul Constanta sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.