Protectia muncii Eforie Nord

Prezenta lege de protectia muncii stipuleaza urmatoarele:

cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului de protectia muncii individual sunt suportate in proportie de 50% de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice si in conformitate cu fisa de protectia muncii pentru echipamentul respectiv;

cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului de protectia muncii individual sunt suportate in proportie de 50% din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget pentru unitatile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenta se suporta de catre beneficiari.

 

Protectia Muncii Eforie Nord, judetul Constanta sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.