Protectia muncii Dumbraveni

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca al orasului Dumbraveni, judetul Sibiu convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

   Secretarul comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca va afisa, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat.

   Secretarul comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Dumbraveni, judetul Sibiu transmite inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat.

 

   Protectia Muncii Dumbraveni, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.

    

Solicita oferta
0740.195.951
 
Doresc oferta pentru:
A. Intocmirea dosarului SSM
B. Intocmirea dosarului PSI
C. Evaluarea riscurilor
D. Instructaj periodic + fise
 
Societatea
Domeniul de activitate
Numar de angajati
Selectati posturile

Persoana de contact
Oras
Adresa de email
Site
Telefon
Plata

Mesaj

Toate drepturile rezervate ® 2017 protectiamuncii-protectiamuncii.ro - by solcreation
Error, query failed