Protectia muncii Dumbraveni

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca al orasului Dumbraveni, judetul Sibiu convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

   Secretarul comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca va afisa, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat.

   Secretarul comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Dumbraveni, judetul Sibiu transmite inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat.

 

   Protectia Muncii Dumbraveni, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.