Protectia muncii Draganesti-Olt

   Certificatul de abilitare pentru aplicarea normelor de protectia muncii se retrage, confom prezentei legi de protectia muncii, de catre Comisia de abilitare si avizare care l-a eliberat daca solicitantul nu a depus doua rapoarte semestriale consecutive, in termen, la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Olt, orasul Draganesti-Olt.

   Dreptul de prestare a serviciilor de catre prestatorii carora li se retrage certificatul de abilitare a normelor de protectia muncii se considera ca inceteaza la data primirii instiintarii ca certificatul a fost retras, consemnat in fisa de protectia muncii, transmisa de Comisia de abilitare si avizare si de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Olt.

 

   Protectia Muncii Draganesti-Olt, judetul Olt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.