Protectia muncii Dolhasca

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, rezultatul instruirii lucratorilor din orasul Dolhasca, judetul Suceava in protectia muncii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de protectia muncii de instruire individuala, in conformitate cu normelor de protectia muncii si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

   Completarea fisei de protectia muncii de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii si se trasnmite la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava.

   Dupa efectuarea instruirii, fisa de protectia muncii de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit in protectia muncii si de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava care au efectuat instruirea.

 

   Protectia Muncii Dolhasca, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.