Protectia muncii Deva

  Organele de stat autorizate de Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu inspectorii de protectia muncii de la Inspectoratul Teritorial de Munca va elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi de protectia muncii in Monitorul Oficial al Romaniei,  norme metodologice in aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:

- clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze potrivit fisei de protectia muncii;

- comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea in fisa de protectia muncii, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala;

 

Protectia Muncii Deva, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.