Protectia muncii Corabia

   Solicitantul caruia nu i s-a acordat abilitarea de aplicare a normelor de protectia muncii are dreptul, conform prezentei legi de protectia muncii, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii, sa faca contestatie la Comisia de contestatii constituita in cadrul Ministerului de Protectia Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Olt.

   Raspunsul la contestatie va fi transmis, conform prevederilor legale din fisa de protectia muncii, prin posta in termen de 30 de zile si va fi consemnat la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Olt..

 

   Protectia Muncii Corabia, judetul Olt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.