Protectia muncii Cisnadie

   Conform prezentei legi de protectia muncii, ordinea de zi a fiecarei intruniri a comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Cisnadie, judetul Sibiu este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca, la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu si, daca este cazul, serviciului extern de protectia muncii, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului.

   Secretarul comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca convoaca in scris, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, membrii comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite.

 

   Protectia Muncii Cisnadie, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.