Protectia muncii Ciacova

   Conform prezentei legi de protectia muncii, in vederea realizarii masurilor din fisa de protectia muncii privind constatarea unui pericol grav si iminent de accidentare, in prealabil angajatorii orasului Ciacova, judetul Timis vor desemna lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de protectia muncii si echipamentele de munca si va asigura instruirea in protectia muncii a acestora cu servicii autorizate de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis;

  In vederea realizarii masurilor prevazute in fisa de protectia muncii privind evacuarea lucratorilor din orasul Ciacova, judetul Timis dintr-o zona de munca periculoasa,  in prealabil angajatorul trebuie:

- sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor si sa il consemneze in fisa de protectia muncii si sa il inainteze inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis;

- sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil in conformitate cu normele de protectia muncii;

 

   Protectia Muncii Ciacova, judetul Timis sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.