Protectia muncii Carei

   Comitetul pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Carei, judetul Satu Mare este constituit, prin prezenta lege de protectia muncii, din urmatorii membri:

- angajator sau reprezentantul sau legal consemnat in fisa de protectia muncii;

- reprezentanti ai angajatorului cu atributii de protectia muncii si sanatate in munca;

- reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in protectia muncii si sanatatii lucratorilor;

- medicul de medicina a muncii autorizat de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Satu Mare;

 

   Protectia Muncii Carei, judetul Satu Mare sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.