Protectia muncii Caracal

   Comisia de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii se obliga, prin prezenta lege de protectia muncii, pentru toti angajatorii si intreprinderile orasului Caracal, judetul Olt la urmatoarele:

- sa asigure, prin secretariat, cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor din fisa de protectia muncii;

- sa verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor de protectia muncii eliberate de autoritati competente din alte state membre, depuse la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Olt in vederea autorizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit prevederilor legii de protectia muncii, in cazul in care este necesar;

 

   Protectia Muncii Caracal, judetul Olt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.