Protectia muncii Campina

   Prin prezenta lege de protectia muncii, dreptul de a presta servicii de aplicare a normelor de protectia muncii in orasul Campina, judetul Prahova a persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European incepe din momentul notificarii Comisiei de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii si a inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova, respectiv la:

- data inregistrarii notificarii, in situatia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare a normelor de protectia muncii si avizare sau prin PCU electronic;

- data confirmarii de primire, in cazul expedierii prin posta a notificarii de abilitare a normelor de protectia muncii;

 

   Protectia Muncii Campina, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.