Protectia muncii Calimanesti

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, in cazul in care inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea constata ca cercetarea accidentului de munca a lucratorilor din orasul Calimanesti, judetul Valcea nu a fost efectuata corespunzator, dispune in scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare si/sau completarea dosarului si fisei de protectia muncii, dupa caz.

   Conform normelor de protectia muncii, comisia de protectia muncii si cercetare va completa dosarul, fisa de protectia muncii si va reface procesul-verbal de cercetare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.

   Daca accidentul de munca a lucratorilor din orasul Calimanesti, judetul Valcea urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs in conditiile prevazute in fisa de protectia muncii privind infractiunile la prezenta lege de protectia muncii, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea vor inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala, imediat dupa avizare.

 

   Protectia Muncii Calimanesti, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.