Protectia muncii Calan

  Conform prezentei legi de protectia muncii, Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu inspectorii de protectia muncii va elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, norme de protectia muncii metodologice in aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:

- certificarea calitatii in fisa de protectia muncii, din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor de protectia muncii aflate in utilizare;

- avizarea, conform normelor de protectia muncii a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii si a sanatatii in munca;

 

Protectia Muncii Calan, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.