Protectia muncii Cajvana

   Conform prezentei legi de protectia muncii, instruirea in protectia muncii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de protectia muncii si sanatate in munca.

   Instruirea tuturor lucratorilor din orasul Cajvana, judetul Suceava in protectia muncii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, in timpul programului de lucru.

   Perioada in care se desfasoara instruirea lucratorilor din orasul Cajvana, judetul Suceava in protectia muncii si sanatatii in munca este considerata timp de munca.

   Instruirea tuturor lucratorilor din orasul Cajvana, judetul Suceava in protectia muncii si sanatatii in munca cuprinde, conform normelor de protectia muncii, 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica;

 

   Protectia Muncii Cajvana, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.