Protectia muncii Busteni

   Conform prezentei legi de protectia muncii, persoanele fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot presta in orasul Busteni, judetul Prahova si pe teritoriul Romaniei activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii mentionate in fisa de protectia muncii numai dupa notificarea prealabila a inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova si a Comisiei de abilitare si avizare.

  Inceperea prestarii activitatii de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii este conditionata de notificarea amintita anterior si de transmiterea, impreuna cu formularul de notificare, a urmatoarelor documente:

- actul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie si notificarea inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova;

- autorizatia/atestatul/certificatul/fisa de protectia muncii emisa/emis intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in copie certificata de detinator si in traducere neoficiala;

- lista cu personalul care detine certificate de competenta profesionala corespunzatoare pentru aplicarea normelor de protectia muncii, semnata si stampilata de persoana autorizata si consemnata in fisa de protectia muncii;

- certificate de competenta profesionala in aplicarea normelor de protectia muncii sau documente similare emise de autoritati dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, in copie autorizata de detinator si in traducere neoficiala.

 

   Protectia Muncii Busteni, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.