Protectia muncii Brezoi

   Conform prezentei legi de protectia muncii, in cazul evenimentelor de munca a lucratorilor din orasul Brezoi, judetul Valcea care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de munca sau al incidentelor periculoase in care faptele comise pot fi considerate infractiunii, dosarul de cercetare se incheie in doua exemplare, originalul fiind inaintat organului de urmarire penala si un alt exemplar inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

   Dosarul de cercetare, intocmit de comisia de protectia muncii numita de catre angajatorii din orasul Brezoi, judetul Valcea, se inainteaza pentru verificare si avizare, in conformitate cu normele de protectia muncii, la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.

   Inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea vor analiza, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, dosarul, vor aviza si vor restitui dosarul in cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii.

   Dosarul va fi insotit de avizul inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

 

   Protectia Muncii Brezoi, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.