Protectia muncii Breaza

   Conform prezentei legi de protectia muncii, persoanele fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii in orasul Breaza, judetul Prahova si pe teritoriul Romaniei, fara a fi abilitate potrivit prevederilor prezente din fisa de protectia muncii, in urmatoarele moduri:

- permanent;

- temporar sau ocazional;

   Persoanele fizice si juridice stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care nu au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii pe teritoriul Romaniei doar daca sunt abilitate potrivit prezentei legi de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Breaza, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.