Protectia muncii Brad

   Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu organele de stat competente va elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi de protectia muncii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme de protectia muncii metodologice in aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:

- autorizarea functionarii persoanelor juridice din punct de vedere al normelor de protectia muncii;

- certificarea in fisa de protectia muncii a calitatii prototipurilor deiferitelor sortimente de echipament de protectia muncii individual si de lucru si avizarea introducerii lor in fabricatie;

 

Protectia Muncii Brad, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.