Protectia muncii Boldesti-Scaeni

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, Comisia de abilitare si avizare pentru orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova comunica titularului retragerea certificatului de abilitare a normelor de protectia muncii si motivatia, in conditiile prevazute in fisa de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova.

   Titularul certificatului de abilitare a normelor de protectia muncii retras poate face contestatie la Ministerul de Protectia Muncii si Familiei si Protectiei Sociale si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova, in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii cu privire la retragere.

   Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile si se va consemna in fisa de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova..

 

   Protectia Muncii Boldesti-Scaeni, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.