Protectia muncii Bicaz

   In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii prevazute in fisa de protectia muncii, angajatorii si intreprinderile orasului Bicaz, judetul Neamt vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

- cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii, potrivit modelului prezentat in fisa de protectia muncii;

- opisul documentelor din dosar;

- copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza normele de protectia muncii, si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;

 

   Protectia Muncii Bicaz, judetul Neamt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.