Protectia muncii Bechet

  Prin accident de munca, in prezenta lege de protectia muncii, se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea, si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces datorate nerespectarii normelor de protectia muncii.

  Accidentul de munca survenit ca urmare a nerespectarii normelor de protectia muncii va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului si va fi raportat in fisa de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Bechet, judetul Dolj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.