Protectia muncii Barlad

   Conform prezentei legi de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase a lucratorilor din orasul Barlad, judetul Vaslui se face in registrele de evidenta prevazute in fisa de protectia muncii, in baza procesului-verbal de cercetare si se raporteza la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

   Accidentul de munca a lucratorului din orasul Barlad, judetul Vaslui se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima, cu exceptia situatiilor prevazute in normele de protectia muncii.

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii accidentele de munca a lucratorilor din orasul Barlad, judetul Vaslui produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul secundar are personalitate juridica si se vor consemna la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

 

   Protectia Muncii Barlad, judetul Vaslui sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.