Protectia muncii Balcesti

   In cazul accidentului lucratorilor din orasul Balcesti, judetul Valcea cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, conform legii de protectia muncii, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea vor completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii evenimentului si vor intocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat si vor consemna evenimentul in fisa de protectia muncii.

   Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut in aliniatul anterior, se face, in conformitate cu normele de protectia muncii, in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal, a fisei de protectia muncii ori, dupa caz, a raportului de expertiza sau de constatare medico-legala.

   Invaliditatea evidenta va fi cercetata, conform prevederilor din fisa de protectia muncii,  de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca, si, in functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor amintite in aliniatele anterioare.

 

   Protectia Muncii Balcesti, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.