Protectia muncii Baile Olanesti

   Cercetarea accidentelor de munca a lucratorilor din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea urmata de incapacitate temporara de munca se va incheia, conform legii de protectia muncii, in cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii si se va raporta la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

   Fac exceptie de la prevederile aliniatului anterior, conform normelor de protectia muncii, situatii cum ar fi cele in care este necesara prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinari de noxe, pentru care se poate solicita in scris, argumentat si in perioada prevazuta in aliniatul anterior, la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea, prelungirea termenului de cercetare.

   Potrivit legii de protectia muncii, cercetarea accidentelor de munca a lucratorilor din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea care au avut ca urmare deces, invaliditate evidenta, invaliditate confirmata ulterior, a accidentelor colective sau a situatiilor de persoane date disparute, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii acestora si se vor raporta la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, fac exceptie de la prevederile aliniatului anterior situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de constatare medico-legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea care cerceteaza evenimentele pot solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

 

   Protectia Muncii Baile Olanesti, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.