Protectia muncii Baicoi

   Inspectorii de protectia muncii de la Inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova verifica respectarea de catre serviciile externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii a conditiilor in baza carora a fost emis certificatul de abilitare si propun, in scris, inspectorilor de protectia muncii si Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, retragerea certificatului.

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse in sustinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare a normelor de protectia muncii si, pe baza acestora, poate retrage certificatul care se va consemna in fisa de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Baicoi, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.