Protectia muncii Baia Mare

   Intreprinderile si angajatorii orasului Baia Mare, judetul Maramures vor desfasura, potrivit legii de protectia muncii, urmatoarele activitati de prevenire a accidentelor la locul de munca:

- identificarea echipamentelor de protectia muncii necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament de protectia muncii, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime din fisa de protectia muncii de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectia muncii la locul de munca;

- urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor de protectia muncii si a inlocuirii lor la termenele stabilite de normele de protectia muncii, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;

 

   Protectia Muncii Baia Mare, judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.