Protectia muncii Babeni

   Persoanele din orasul Babeni, judetul Valcea imputernicite, potrivit prezentei legi de protectia muncii, sa efectueze cercetarea evenimentelor pentru protectia muncii au dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie in conditiile legii de protectia muncii si sa le raporteze la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

   Conform normelor de protectia muncii, in situatiile prevazute la aliniatul anterior, cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul orasului Babeni, judetul Valcea la care a avut loc evenimentul si vor fi inscrise in fisa de protectia muncii

   Pentru cercetarea evenimentelor de protectia muncii se pot solicita, conform legii de protectia muncii, experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor din fisa de protectia muncii sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.

 

   Protectia Muncii Babeni, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.