Protectia muncii Babadag

   Prezenta lege de protectia muncii stipuleaza urmatoarele:

- in caz de deces a lucratorilor accidentati din orasul Babadag, judetul Tulcea, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea vor solicita in scris unitatii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasa faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vatamari violente, in conformitate cu normele de protectia muncii privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si legislatiei subsecvente.

- unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea in conformitate cu prevederile din fisa de protectia muncii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si ale legislatiei subsecvente.

- unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea in termenul prevazut in fisa de protectia muncii;

- in cazul accidentului de munca a lucratorilor din orasul Babadag, judetul Tulcea urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea.

 

   Protectia Muncii Babadag, judetul Tulcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.