Protectia muncii Azuga

   Conform prezentei legi de protectia muncii, daca serviciul extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii a angajatorilor si intreprinderilor din orasul Azuga, judetul Prahova nu mai indeplineste conditiile de abilitare prevazute de prevederile din fisa de protectia muncii, Comisia de abilitare si avizare retrage certificatul de abilitare in cauza si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova.

   Pentru reinnoirea certificatului de abilitare, prevazuta in fisa de protectia muncii, in maximum 10 zile lucratoare de la modificarea uneia sau mai multor conditii initiale, solicitantul va depune urmatoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare si avizare si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova:

- cerere de reinnoire potrivit modelului prezentat in fisa de protectia muncii care sa contina lista modificarilor survenite lista cu normele de protectia muncii;

- documentele care atesta modificarile survenite;

 

   Protectia Muncii Azuga, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.