Protectia muncii Avrig

    Comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Avrig, judetul Sibiu functioneaza, conform prevederilor din fisa de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu, in baza regulamentului de functionare propriu.

    Angajatorii si intreprinderile din orasul Avrig, judetul Sibiu au obligatia, prin prezenta lege de protectia muncii sa asigure intrunirea comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar si sa transmita un raport cu numarul intrunirilor la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu.

 

   Protectia Muncii Avrig, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.