Protectia muncii Ardud

   In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se vor infiinta, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, mai multe comitete pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatate in munca.

   Numarul acestor comitete pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatate in munca se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin fisa de protectia muncii sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare si functionare.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, in unitatile din orasul Ardud, judetul Satu Mare care au mai putin de 50 de lucratori, unde nu s-a constituit un comitet de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca, atributiile acestuia revin reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in protectia muncii si sanatatii lucratorilor.

 

   Protectia Muncii Ardud, judetul Satu Mare sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.