Protectia muncii Alexandria

   Conform prezentei legi de protectia muncii, instruirea in protectia muncii la locul de munca a tuturor angajatilor orasului Alexandria, judetul Teleorman va cuprinde urmatoarele:

- masuri de protectia muncii la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent in conformitate cu prevederile din fisa de protectia muncii;

- prevederi ale reglementarilor de protectia muncii privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- demonstratii practice privind activitatea de protectia muncii pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului de protectia muncii individual, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii si prevazute in fisa de protectia muncii.

   Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit in protectia muncii se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala si in fisa de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Alexandria, judetul Teleorman sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.