Protectia muncii Adjud

   Conform prezentei legi de protectia muncii, accidentul de munca cu invaliditate a lucratorilor din orasul Adjud, judetul Vrancea se va inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare intocmit de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea si se va inregistra in fisa de protectia muncii.

   In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de persoanele imputernicite prin legea de protectia muncii in vigoare, angajatorul din orasul Adjud, judetul Vrancea la care se inregistreaza accidentul va completa FIAM.

   FIAM se completeaza pentru fiecare lucrator accidentat din orasul Adjud, judetul Vrancea in cate 4 exemplare care se inainteaza spre avizare dupa cum urmeaza:

- inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea care au avizat dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea avizului;

- inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea care au efectuat cercetarea, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea procesului- verbal de cercetare;

   Potrivit normelor de protectia muncii, verificarea si avizarea FIAM de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea se fac in termen de 5 zile lucratoare de la primirea formularului.

 

   Protectia Muncii Adjud, judetul Vrancea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.