Evaluare riscuri Voluntari

Responsabii cu evaluarea riscurilor profesionale ar trebui sa cunoasca informatii referitoare la:

- amplasarea locului de munca si/sau a locului unde isi desfasoara lucratorul activitatile;

- pericolele si riscurile care au fost deja identificate si sursele lor;

- persoanele care lucreaza acolo, avandu-se in vedere si persoanele care pot fi mai afectate de riscurile existente, cum ar fi femeile insarcinate, lucratorii tineri, precum si lucratorii cu timp de munca partial, subcontractorii, vizitatorii, precum si lucratorii care lucreaza pe teren;

- echipamente tehnice, materiale, tehnologii folosite in procesul muncii;

- natura, probabilitatea, frecventa si durata expunerii la pericole;

- raportul existent intre expunerea la un anumit pericol si gravitatea consecintelor;

- consecintele posibile ale pericolelor existente;

- masuri de protectie sunt aplicate;

- accidente, boli profesionale si alte tipuri de imbolnaviri au fost raportate;

- prevederile legale si alte reglementari in legatura cu locul de munca;

- elementele considerate ca buna practica, in domeniile in care nu exista norme legale specifice.