Inspectia muncii

Independent de modalitatea de control adoptata de inspectorii de munca, acestia vor intreprinde o serie de pasi, pentru care trebuie sa fiti pregatiti. Iata care sunt acestia si in ce consta fiecare dintre ei:

Intrarea in locatia angajatorului a inspectorului de munca
Aceasta trebuie sa fie insotita de prezentarea legitimatiei de control precum si a ordinului de deplasare si de solicitarea de prezentare a registrului unic de control (cu exceptiile prevazute de lege). Atentie insa, refuzul angajatorului de a permite organelor de control sa intre in incinta unitatii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei.

Identificarea si chestionarea personalului gasit la lucru in incinta vizitata.
Acest lucru se face prin discutii directe sau prin completarea de chestionare privind forma de angajare si conditiile de desfasurare a activitatii, se poate face separat sau in prezenta martorilor. Identificarea persoanelor care se afla in incintele controlate se face in baza actelor de identitate ale acestora. In caz de refuz al prezentarii actelor de identitate, inspectorul de munca poate solicita sprijinul organelor de politie sau jandarmerie, institutii care acorda suport constant in actiunile de inspectie a muncii.

Solicitarea documentelor privind relatiile de munca, respectiv sanatatea si securitatea in munca
Este o procedura specifica in cadrul fiecarei inspectii realizate la sediul angajatorului. Aveti in vedere insa faptul ca obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele solicitate, nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului, se sanctioneaza cu amenda contraventionala intre 5.000 lei si 10.000 lei.
Documentele solicitate pot fi dosare de personal, registre, documente de evidenta precum si orice informatii utile desfasurarii controlului. Prezentarea documentelor poate fi insotita si de solicitarea de a procura fotocopii ale acestora.


Chestionarea angajatorului (in scris sau verbal) in legatura cu specificul activitatii.
Clarificarea unor aspecte rezultate din completarea chestionarelor de identificare a persoanelor prezente la locul de munca controlat si a datelor rezultate din documentele puse la dispozitie de catre angajator se face si prin discutarea acestora cu reprezentantul unitatii, in timpul controlului.
Astfel, va puteti astepta sa fiti chestionati in legatura cu:

  • formele de angajare utilizate in cadrul unitatii (contracte individuale de munca - durata acestora, normele de munca; contractele civile de prestari servicii; raporturile juridice cu lucratorii zilieri);
  • durata timpului de munca si a timpului de odihna;
  • organizarea timpului de lucru (programul de lucru, munca in zilele de sambata sau duminica sau in zilele declarate sarbatori legale);
  • situatia juridica a unor salariati (existenta unor stari conflictuale);
  • existenta persoanei cu atributii privind sanatate si securitatea in munca, periodicitatea controalelor de medicina a muncii.

Chestionarea se poate face prin discutie libera, dar nu este exclusa solicitarea unui punct de vedere scris al angajatorului asupra unor aspecte.

Analiza informatiilor dobandite si verificarea concordantei intre specificul activitatii desfasurate efectiv si prescriptiile legale

Analiza comparativa a informatiilor provenite din multiple surse: persoanele identificate la locul de munca, punctul de vedere al reprezentatului angajatorului, documentatia pusa la dispozitie, precum si sursele de informare proprii ale inspectorului de munca se sintetizeaza in cadrul unui proces verbal care se intocmeste fie in locatia angajatorului, fie la sediul institutiei de control, in functie de cele stabilite in momentul controlului.

In masura in care activitatea dvs. este complexa si presupune un numar mare de salariati, precum si o modalitate de organizare complexa a timpului de munca, va puteti astepta ca perioada de analiza a documentelor sa dureze cateva zile, iar controlul sa nu se finalizeze in ziua descinderii organului de control.

Intocmirea, semnarea si comunicarea documentelor de control
Documentele intocmite cu ocazia controlului sunt procesele verbale de control.
Modalitatea de intocmire a anexelor difera insa de la inspector la inspector si de la ITM la ITM. In functie de constatarile facute, inspectorii de munca pot decide aplicarea unor sanctiuni contraventionale angajatorului, intocmind in acest sens un proces verbal de constatare si sanctionare.

Inscrierea rezultatelor controlului in registrul unic de control
La finalul controlului, inspectorul de munca va solicita inca o data registrul unic de control si va inscrie in cuprinsul acestuia, obiectivele si rezultatele controlului, mentionand incheierea procesului verbal de control si, dupa caz sanctiunile contraventionale dispuse prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.